Abby
฿180
1 Core vCPU
512 MB Memory
20 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
2 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้
Ben
฿280
1 Core vCPU
1 GB Memory
30 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
2 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้
Eddie
฿530
2 Core vCPU
2 GB Memory
40 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
4 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้
Fiona
฿730
3 Core vCPU
3 GB Memory
40 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
8 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้
Gina
฿980
4 Core vCPU
4 GB Memory
50 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
8 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้
Harry
฿1130
6 Core vCPU
4 GB Memory
50 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
8 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้
Jean
฿1980
4 Core vCPU
8 GB Memory
50 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
10 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้
Lee
฿2030
8 Core vCPU
8 GB Memory
60 GB SSD-NVMe
anti-DDoS
12 TB Bandwidth
สั่งซื้อเดียวนี้

x86 SSD-NVMe Cloud VPS Linux ประสิทธิภาพสูง ,i/O ต่ำ เพื่อรองรับคราวด์แอปทุกประเภท

Linux OS And Web Control Panel

VPS France
VPS France
VPS France
VPS France
VPS France
VPS France
VPS France
VPS France
VPS France