ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายและข้อตกลงในการให้บริการของ CloudRambo ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “CR” ได้ถูกบริหารงานภายใต้ บริษัทอนัสเอ็กซ์จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทาง CR มีความประสงค์ไม่เปิดให้บริการกับเว็บไซต์หรือลักษณะการบริการในลักษณะต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี มีการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคงต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย และการโจมตี สร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย
 • เว็บไซต์ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก แก่เด็กและเยาวชน
 • เว็บไซต์การพนัน หรือส่อไปการกระทำที่เอื้ออำนวยให้เกิดธุรกิจการพนัน
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการทราฟฟิกสูงผิดปรกติได้แก่ Bittorent, Tracker, Online Streaming, Pirate Software, Crack, Hack, Warez, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต ทอร์จัน หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์แห่งนี้ในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น Mail Bombs, Hack Attacks, Spamming, Port Scanning หรือ Port Probing หรือให้บริการทราฟฟิก Download, Music MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ผิดต่อกฏหมายราชอาณาจักรไทย
 • เว็บไซต์หรือโปรแกรมที่ส่งอีเมล์เป็นจำนวนมากหรือเรียกว่า Commercial Mass E-Mailing
 • เว็บไซต์ที่มีการส่ง สแปมอีเมล การส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ หรือส่งไปยังที่ใดๆโดยการส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม
 • เว็บไซต์ที่ทำการส่งต่ออีเมล์จำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่นไม่ว่าด้วยเป้าหมายทางธุรกิจหรือก่อกวน
 • การส่งอีเมล์ที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมล์เป็นจำนวนมาก ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เช่น การถูกโจมตีโดย Web Board การส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง (หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจว่าอีเมล์นั้นมีอยู่จริงให้ลองเทสจาก Free E-Mail ก่อน)
 • เว็บไซต์ที่มีกิจกรรมเผยแพร่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ, โปรแกรมโจมตี, การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใดๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์ที่มีการใช้งานโปรแกรมสคริปต์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล,หน่วยความจำหรือดิกส์เป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหากผู้ให้บริการตรวจพบการกระทำดังกล่าว CR จะทำการระงับการให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่หลังจากนั้นอีก CR จะทำการยกเลิกการให้บริการเมื่อใดเมื่อหนึ่งโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free E-Mail หรือคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไปซึ่งมีบริการที่คล้ายหรือเหมือนบริการของ CR โดยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขผู้ให้บริการขายต่อจาก CR (CR Re-seller)
 • เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • เว็บไซต์ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมายภายใต้ราชอาณาจักรไทยและสากล
 • เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของ CR ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่น E-Mail, Database, Web Space, VPN, Web Proxy โดย CR อนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการเท่านั้น โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ CR เอง
 • เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในราชอาณาจักรไทย
 • เว็บไซต์หรือบริการอื่นใดๆ ที่ CR พิจารณาว่าไม่เหมาะสมเพื่อให้บริการ

หากมีการทำผิดในข้อใดข้อหนึ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาง CR มีสิทธิในการระงับการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ และการระบุนั้นครอบคลุมถึงทุกๆ สินค้าและบริการปัจจุบัน
ความสงสัยประการใดสำหรับข้อตกลงการให้บริการจาก CR สามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายธุรกิจได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66-2-001-6379 เท่านั้น